Sơn chống cháy 1 Sơn chống cháy Thiết bị PCCC Thi công lắp đặt hệ thống PCCC cho Công trình, Nhà xưởng, Nhà kho Tư vấn thủ tục, hồ sơ, xin giấy phép Đầu tư, Thành lập Doanh nghiệp Thi công Sơn chống cháy cho Nhà xưởng, Kết cấu thép

Tin tức Mới nhất

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển trong thời gian tới, Chúng tôi cần tuyển dụng:

- 10 Thợ sơn có kinh nghiệm về sơn Cọ lăn (Roller), Sơn máy phun (Sprayer)

- 05 Thợ phụ (các công việc chuẩn bị trước khi thi công và dọn dẹp, vệ sinh sau khi thi công)

 

Xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Sơn Chống Cháy

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Agtex Long Bình, Đường Bùi Văn Hòa,

Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0944 90 90 94

Email: pdbnguyen@congtysonchongchay.com

Website: http://congtysonchongchay.com

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

(Theo Nghị định Số: 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014)

 

 

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

(Theo Nghị định Số: 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014)

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy và Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy và các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

Video